امروز: / الثلاثاء 05-جماد ثاني-1439 / Tuesday 2018-February-20

مناسبت روز
پیام روز :

فقداء بروزن همراه است معمولا فقداء جایی رومیگن که انسانهایی هستندناپیدا

آیت الله مهدی احدی(حفظه الله):

✅یکی ازمباحثی که مربوط به امام زمان است مسئله فقداء است
فقداء بروزن همراه است معمولا فقداء جایی رومیگن که انسانهایی هستندناپیدا

ولی فرهیختگانی هستندکه اولیای الهی اینهارابرای خودشان انتخاب کردندکنارمامی نشینندلکن ازمیان همین جمع انتخاب می کنند.

در بحارالانوار مجلسی جلد۵۲امده است .

درجلد۵۲تقریبا ۲روایت ایشان می آورد.

شخصیتی که داره بیان میکنه این شخصیت امام علی نقی است اززمان امام رضاشروع شده داستان حضرت مهدی وسپس گسترش یافت.

ایشان فرمود:الفقداء قوم یفقدون من فروشهم

مردانی هستندکه اینهارو فرشهایشان نیستندیعنی وابسته به کارخانه وابسته به مال وابسته به زن نیستند.

زنهاهم همینگونه اند وابسته به همسر وابسته به مهریه نیستند به هیچ وجه به هم وابستگی ندارند دوستیشان را فقط امام زمان عج تعیین کردند.

زندگی چیست؟
زندگی فقط برمحورسربازی امام زمان دور می زند.

یکدفعه که امام زمان ظهورمیکند همه برمی گردیم .

 

گفته شده که حضرت داودسخنگوی اهل بهشت است.امام زمان که ظهورمی کندقرآن راایشان تلاوت می کنند.

🔆 آقاامیرالمومنین هم فرمودند:اینهاکسانی هستندکه درمنزلهاوشهرهایشان حتی مادرشان هم نمی شناسنداینجورمفقودند.